T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
ÇANAKKALE HAVALİMANI

​​​​​​

AIM

HAVALİMANIMIZ HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ BİRİMİ (AIM-AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT):

Havalimanımız AIM Birimi; Hava Seyrüseferine temel teşkil eden tüm bilgileri derleyip, yayımlayarak, hava aracı/havayolu işleticileri ve pilotların kullanımına hazır hale getirmekten sorumludur. Bu amaçla; görevli AIM personelimiz, Havalimanımız hava sahasını kullanan tüm hava araçlarının uçuş planları ve bunlarla ilgili uçuş emniyet mesajlarının takip ve kontrolünü gerçekleştirirler.


MEVZUAT:

Hava Seyrüsefer Hizmetleri; ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tabi olarak uluslararası standartlarda verilmektedir.

a) Ulusal Mevzuat:

  • 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu,
  • DHMİ Ana Sözleşmesi,
  • Türkiye Havacılık Bilgi Yayını (AIP-Aeronautical Information Publication),
  • İlgili Yönerge, Yönetmelik, Protokol ve Anlaşma Mektupları

b) Uluslararası Mevzuat:

  • Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü' nün (ICAO-International Civil Aviation Organization) hava seyrüsefer alanında geliştirilen standart ve tavsiye edilen uygulamaları (SARPs) ) ile bunların Dünya çapında uygulanmasını teminen Şikago Konvansiyona getirilen Ek' ler (ANNEX' s), bölge planları (Ülkemiz için Avrupa Bölgesi), dokümanlar,
  • Hava Seyrüsefer Emniyeti için Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından geliştirilen Temel Plan ve Konseptler (ATM 2000+ STRATEGY / EATMP- Avrupa Hava Trafik Yönetim Programı / ECIP-Avrupa ATM yakınlaştırma/birleştirme ve uygulama programı/SES-Single European Sky -Tek Avrupa Hava Sahası) doğrultusunda geliştirilen Hava Seyrüsefer Hizmet politika ve stratejileri doğrultusunda,

Hava Seyrüsefer Hizmeti verilmektedir.

Havalimanımız Hava Seyrüsefer Hizmetleri; "TSE-ISO-EN 9001-2015" Kalite Belgesine sahiptir.


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü